imarkanunu.uzerine.c..


Haber bülteni üyeliği

imarkanunu » Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği

PLANSIZ ALANLAR IMAR YÖNETMELIGI (*)

( Yayimlandigi R.G: 02.11.1985-18916 Mük. )

(*) Yönetmeligin "BELEDIYE VE MÜCAVIR ALAN SINIRLARI IÇINDE VE DISINDA PLANI BULUNMAYAN ALANLARDA UYGULANACAK IMAR YÖNETMELIGI" iken 30.6.2001 tarih ve 24448 s. R. G.'de yayimlanan yönetmelik ile bu biçimde degistirilmistir.

BIRINCI BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeligin amaci belediye ve mücavir alan sinirlari içinde ve disinda kalan ve plâni bulunmayan alanlardaki yapilasmalarin fen, saglik ve çevre sartlarina uygun tesekkülünü saglamaktir.

Kapsam

Madde 2- (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s.R.G) Bu Yönetmelik hükümleri;

1) Plani bulunmayan ve/veya son nüfus sayimina göre nüfusu 10 000 in altinda olan belediyelerin yerlesik alan sinirlari içinde,

2) Belediye ve mücavir alan sinirlari içindeki köy ve mezralarin yerlesik alanlarinda,

3) Belediye ve mücavir alan sinirlari disinda plani bulunmayan köy ve mezralarin yerlesik alanlari ve civarinda,

4) Belediye ve mücavir alan sinirlari içinde veya disinda imar plani ve yerlesik alan sinirlari disinda kalan iskan disi alanlarda, uygulanir.

Çevre düzeni plani kapsaminda kalan alanlar

Madde 3- (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s.R.G) 2 nci maddede sayilan alanlarin onayli bir çevre düzeni plani kapsaminda kalmasi halinde, çevre düzeni plani kararlarina uyulur.

IKINCI BÖLÜM

Tanimlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte adi geçen terimler asagida tanimlanmistir:

1) Yerlesik alan: Belediye ve mücavir alan sinirlari içindeki imar plâni bulunmayan mevcut yerlesmelerin (mahalle, köy ve mezralar) müstakbel gelisme alanlarinin da içine alan ve sinirlari Belediye Meclislerince karara baglanan alanlardir.

2) Yerlesme alani: Imar plâni siniri içindeki yerlesik ve gelisme alanlarinin tümüdür. Diger bir deyimle imar plâninin kapsadigi alandir.

3) (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s.R.G) Yerlesme alani disi (iskan disi) alan: Her ölçekteki imar plani siniri, yerlesik alan siniri, belediye ve mücavir alan sinirlari disinda kalan köy ve mezralarin yerlesik alani ve civarlarinin disinda kalan alanlardir.

4) (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s.R.G) Belediye ve mücavir alan sinirlari disinda kalan köy ve mezralarin yerlesik alani ve civari: Köy ve mezralarin cami, köy konagi gibi köy ortak yapilari ile köy nüfusuna kayitli ve köyde sürekli oturanlar tarafindan, yapimi tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak insa edilmis yapilarin toplu olarak bulundugu yerlerde mevcut binalarin en dista olanlarinin dis kenarlarindan geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerlesik (meskun) alanini; bu çizgi ile 100 m. disindan geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara baglanan sinirin içinde kalan alan köy yerlesik alani civarini tanimlar.

Daha önce Valiliklerince tesbit edilmis ve Il Idare Kurullarinca karara baglanmis olan köy ve mezralarin yerlesik alan sinirlari geçerlidir.

5) (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s.R.G) Resmi bina: Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle il Özel Idaresi ve Belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin yarisindan fazlasi karsilanan kurumlara, kanunla veya kanunun verdigi yetki ile kurulmus kamu tüzel kisilerine ait bina ve tesislerdir.

6) (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s.R.G) Umumi bina: Köy konagi, köy kahvesi ve lokantasi gibi köy ortak yapilari hariç imar plani karari ile yapilabilecek kamu hizmeti için kullanilan resmi binalarla, ibadet yerleri, özel egitim, özel saglik tesisleri, sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi kültürel binalar ile gazino, dügün salonu gibi eglence yapilari, otel, özel yurt, ishani, büro, pasaj, çarsi gibi ticari yapilar, spor tesisleri, genel otopark ve buna benzer umuma ait binalardir.

7) Bina cephesi:

a - Parsel nizaminda: Binanin toprak üstündeki ilk katinin parselin yol tarafindaki duvarinin dis yüzüdür.

b - Köse basi parsellerde: Binanin kot aldigi yol tarafindaki toprak üstündeki ilk kat duvarinin dis yüzüdür.

8) Bina derinligi: Binanin ön cephe hatti ile arka cephe hattinin en uzak noktasi arasindaki dik hattin uzakligidir.

9) Parsel cephesi: Parselin üzerinde bulundugu yoldaki cephesidir. Köse basina rastlayan parsellerde genis yol üzerindeki kenar parsel cephesidir. Iki yolun genisliklerinin esit olmasi halinde dar kenar, parsel cephesidir.

10) Parsel derinligi: Parsel ön cephe hatti ile arka cephe hatti arasindaki ortalama uzakligidir.

11) Ayrik bina: Iki yani komsu parsellerdeki binalara bitisik olmayan binalardir.

12) Bitisik bina: Iki yani komsu parsellerdeki binalara kismen veya tamamen bitisik olan binalardir.

13) Blok basi bina: Ikiden fazla binadan olusmus blokta yalniz bir yani komsu parseldeki binaya kismen veya tamamen bitisik olan binalardir.

14) Ikili blok (ikiz bina): Iki binadan olusmus bir blokta bir yani komsu parseldeki binaya kismen veya tamamen bitisik olan binalardir.

15) Bodrum kat: Zemin kat altindaki kat veya katlardir.

16) Zemin kat: Taban dösemesi binaya kot verilen nokta seviyesinde veya bu seviyenin üzerinde olan ilk kattir.

17) Asma kat: Binalarin, iç yüksekligi en az 5.50 m. olan, zemin katinda düzenlenen ve ait oldugu bagimsiz bölümü tamamlayan ve bu bölümden baglanti saglayan kattir. Asma katlar iç yüksekligi 2.40 m. den az olmamak, yola bakan cephe veya cephelere 3.00 m. den fazla yaklasmamak üzere yapilabilirler.

18) Normal kat: Zemin ve bodrum katlarin disinda kalan kat veya katlardir.

19) (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s.R.G) Çati altinda bulunan normal katlarin en üstte olan katidir.

20) (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s.R.G) Imar mevzuatina aykiri yapi: Muhtarliktan izin alinmadan yapilan yapilar, ruhsatsiz, ruhsat ve eklerine, fen ve saglik kurallarina aykiri olan, kat nizami, taban alani, komsu mesafeleri, ön cephe hatti, bina derinligi ve benzeri konulardaki mevzuat hükümlerine uygun olmayan yapilar ile komsu parsele, yola, kamu hizmet ve tesisleri için ayrilmis alanlara tecavüz eden veya insaat yasagi olan yerlere insa edilen yapilardir.

21) (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s.R.G) Yapi insaat alani (brüt insaat alani): Bodrum kat, asma kat ve çati arasindaki piyesler dahil, yapinin insa edilen tüm katlarinin toplam alanidir. Isikliklar, hava bacalari, saçaklar, bina disinda tertiplenen yangin merdivenleri hariç, ortak alanlar bu alana dahildir.

22) (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s.R.G) Insaat alani kat sayisi (kat alani kat sayisi-KAKS, emsal): Yapi insaat alaninin imar parseli alanina oranidir.

23) Arka bahçe mesafesi: Bina arka cephesinin parsel arka cephesine en yakin uzakligidir.

24) Konut disi kentsel çalisma alanlari: Içerisinde motel ve lokanta da bulunabilen akaryakit satis ve bakim istasyonlari, resmi ve sosyal tesisler, dumansiz, kokusuz atik ve artik birakmayan ve çevre sagligi yönünden tehlike arzetmeyen imalathaneler ile patlayici, parlayici ve yanici maddeler içermeyen depolarin yapilabilecegi alanlardir.

25) Saçak seviyesi: Binalarin son kat tavan dösemesi üst kotudur.

26) Bina yüksekligi: Binanin kot aldigi noktadan saçak seviyesine kadar olan yüksekliktir. % 33 meyilli çati gabarisi içinde kalan çatilar yüksekligi (1.00) m.yi geçmeyen korkuluklar, bacalar, merdiven gereçleri, asansör kuleleri, lüzumlu su depolari v.b. elemanlar bina yüksekligine dahil degildir.

27) Taban (bina) alani: Yapinin parsele oturacak bölümün yatay izdüsümünde kaplayacagi azami alandir. Bahçede yapilan eklentiler (müstemilat) taban alani içinde sayilir.

28) (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s.R.G) Taban alani kat sayisi (TAKS): Taban alaninin parsel alanina oranidir.

29) Mevcut tesekkül: Bir yapi adasinda insa, edildigi tarihte yürürlükte olan hükümlere uygun olarak yapilmis olup da halen o yerde uygulanmasi gereken plân ve mevzuat hükümlerine göre aynen veya ek veya degisiklik yapilmak suretiyle korunmasi mümkün olan yapilardir.

30) (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s.R.G) Muhtarlik izni: Köy ve mezralarin yerlesik alani ve civarinda, köy nüfusuna kayitli ve köyde sürekli oturanlarca, konut, hayvancilik veya tarimsal amaçli yapi yapilabilmesi için ilgili köy ihtiyar heyetince verilen yazili izindir.

31) Azami bina alani: Parsel içerisinde bina yapilmasi mümkün olan alandir.

32) (Ek: 2.9.1999 - 23804 s.R.G) Ortak alanlar: Binalarin giris holleri, isikliklar, hava bacalari, saçaklar, tesisat galerileri, açik ve kapali merdivenler, yangin merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kapici dairesi, kömürlük, siginak ve otopark gibi ortak kullanima açik alanlardir.

33) (Ek: 2.9.1999 - 23804 s.R.G) Tarimsal ve hayvancilik amaçli yapi: Kümes, ahir, agil, arihane, kömürlük, odunluk, samanlik, ticari amaçli olmayan kiler ve yem deposudur."

34) (Ek: 2.9.1999 - 23804 s.R.G) Özürlü: Dogustan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çesitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yasamin gereklerine uyamama durumunda olup, bagimsiz hareket edebilmesi için yapilarda ve açik alanlarda özel fiziki düzenlemelere gereksinim duyan kisidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Esaslar (*)

(*) Bölüm Basligi 2.9.1999 tarih ve 23804 sayili R. G'de yayimlanan yönetmelik ile degistirilmistir.

Madde 5 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda lüzum ve ihtiyaca, civarin karakterine göre uygulanacak sekli takdire, belediye ve mücavir alan sinirlari içinde, Belediyeler; disinda ise, Valilikler yetkilidir.

(Ek:2.9.1999 - 23804 s. R.G) Ancak her kosulda özürlülerle ilgili Türk Standartlari Enstitüsü standartlarina uyulmasi zorunludur.

Madde 6- (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s.R.G) Belediyece anlasilmayan konularda valiligin, anlasmazliga düsülen konularda Bayindirlik ve Iskan Bakanligi'nin görüsü alinir ve bu görüse uyulur.

Madde 7- (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s.R.G) Bu Yönetmelik esaslarina göre yapilacak bütün yapilarda Türk Standartlari Enstitüsü standartlari dikkate alinarak, fen, saglik ve çevre sartlari ile ilgili diger kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uyulmak zorundadir.

Madde 8- (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s. R.G) Türk Standartlari Enstitüsü tarafindan özürlüler için belirlenen ve bu Yönetmelikte yer alan standartlar hariç, bu Yönetmeligin, 2/9/1997 tarihli ve 23098 mükerrer sayili Resmi Gazete'de yayimlanan "Afet Bölgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkinda Yönetmelik" hükümlerine aykiri hükümleri afet bölgelerinde uygulanmaz. Ancak, afet bölgelerinde yapilacak yapilarda da Türk Standartlari Enstitüsü tarafindan özürlüler için belirlenmis standartlara uyulmasi zorunludur.

Madde 9 - Kamu kurum ve kuruluslarina ait yapilar, bu Yönetmeligin iç ölçülerine, sanayi ve konut disi kentsel çalisma alanlarinda yapilacak yapilar ise bu Yönetmeligin bina derinlik ve yüksekliklerine ait hüküm ve ölçülerine tabi degildir.

Madde 10- (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s. R.G) Ruhsat alinmasi gerektigi halde ruhsat alinmadan yapilan veya ruhsat ve eklerine aykiri olarak yapilan yapilar Imar Kanunu ve bu Yönetmelik esaslarina uygun hale getirilmedikçe bunlarin iskan, tamir, tadil ve ilavelerine izin verilmez. Ancak bu gibi yapilarin bulundugu parsel içerisinde mevzuata uygun olarak yapilmis olan diger binalarin tamir, tadil ve ilavelerinde veya yeniden yapilmasi mümkün olan yapilarda bu hüküm uygulanmaz.

Madde 11 - Belediyeye ait yerler üzerinde otobüs duragi, büfe, hela, trafo ve benzeri belediye hizmetlerinin görülebilmesi için, lüzumlu tesislerin insaasina ancak belediyece mahzur görülmeyen hal ve sekillerde ve o yerin karakterini muhafaza etmek kaydi ile izin verilebilir.

Madde 12- (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s. R.G) Ruhsat süresi içinde tamamlanmasi mümkün olamayacagi için 5 inci yil içinde ruhsat yenilemek üzere ilgili idareye basvurarak ruhsat yenilemesi yapilan yapilar hakkinda, ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanir.

Insasina 2 yil içinde baslanmayan veya ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapilmayan yapilar, ruhsatsiz yapi olarak degerlendirilir. Bu yapilar hakkinda yeniden ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümleri uygulanir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Parsel ve Yapilarla Ilgili Hükümler

Parsel büyüklükleri ve bina cepheleri

Madde 13- (Degisik : 2.9.1999 - 23804 s. R.G) Ifraz suretiyle elde edilecek parsellerin genislikleri (20) m.den, parsel derinlikleri (30) m.den az olamaz.

Bina cephesi konutlarda ve isyerlerinde minimum (6.00) m. olup blok uygulamalarinda (40.00) m.yi asamaz.

Konut disi kentsel çalisma alanlarindaki uygulamalarin plan karariyla yapilmasi zorunludur.

Bahçe Mesafeleri

Madde 14 - Yapilacak yapilarin:

1) Ön ve yol kenarina rastlayan yan bahçe mesafelerini minumum (5.00) m.`dir. Ancak, mevcut tesekkülde bu mesafeler (5.00) m.den fazla ise bu tesekküle uyulur.

2) Bitisik olmayan yan ceplerde, çelik, kagir ve benzeri yapilarda minumum (3.00) m., diger yapilarda ise minumum (5.00) m. mesafe birakilmasi sarttir.

3) Ön bahçesiz bitisik veya blok olarak tesekkül etmis yerlerde, mevcut tesekküle uygun olarak yapilacak uygulamayi takdire Belediye yetkilidir. Ancak blok uygulamalarinda blok her hal-karda (40.00) m. yi asamaz.

4) Arka bahçe mesafesi bina yüksekliginden az olamaz.

Ifraz

Madde 15- (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s. R.G) Ifraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasinda bulunan ve kamu eline geçmis bir yola cephesinin bulunmasi sarttir. Parselden terk suretiyle yol olusturulamaz. Çikmaz sokaklarda cephesi olan parseller ifraz edilemez. Ifraz suretiyle çikmaz sokak olusturulamaz.

Madde 16 - (Yürürlükten kaldirildi - R.G.: 2.9.1999 - 23804)

Parselde Birden Fazla Yapi Yapilip Yapilamayacagi

Madde 17 - Binalarin hepsi tek ruhsata baglanmak sarti ile bir parselde birden fazla bina yapilabilir. Bu takdirde yapilacak binalarin arasindaki mesafeler (10.00) m.den az olamaz.

Bu tür yerlerde maliklerin talebi halinde tapu idareleri bu parseller üzerinde yatay kat mülkiyeti veya kat irtifaki tesis ederler.

Yapi Yerinin Tayini

Madde 18 - Ayrik yapi nizamina tabi olan yerlerde, bu Yönetmelik hükümlerine dayanilarak tayin edilen azami bina alanini asmamak, asgari bahçe mesafelerini muhafaza etmek sarti ile yapi yerini tayine ve daha uygun çözüm yollari bulmak amaci ile bir kaç dar parseli birlikte mütalâa ederek toplam bina cephesi (20.00) m.yi geçmemek sarti ile ikili veya üçlü blok tertibine Belediye yetkilidir. Bu islem dolayisiyla civarin yapi karakterinin bozulmamasina dikkat edilmelidir.

Bina Derinlikleri

Madde 19 - 1) Bina derinlikleri

I = L- (K + H/2 ) formulü ile hesaplanir.

Burada:

I = Bina derinligi

L = Parsel derinligi

K = Ön bahçe mesafesi

H = Bina yüksekligi`dir.

2) Yukaridaki formüle göre bulunacak bina derinligi daha fazla olsa bile (40.00) m.den daha fazla derinlikte bina yapilamaz ve her hal-kârda yapilacak binanin taban alani kat sayisi % 40`i asamaz.

3) Formülün kullanilmasi sonucunda (10.00) m.den az çikan bina derinlikleri, arka bahçe mesafesi (2.00) m.den az olmamak üzere (10.00) m.ye çikartilabilir.

Bina Yükseklikleri

Madde 20 - 1) Yerlesik alanlarda yapilacak binalara yanindaki mevcut en yüksek bina yüksekligi kadar yükseklik verilir. Bu yükseklik (9.50) m.yi, (3) kat`i geçemez.

2) Iki yanindaki mevcut binalarin yüksekligi daha az ise verilecek azami bina yüksekligi (6.50) m., (2) kat`dir.

3) Hiç uygulama görmemis yerlerde, yol genisligi ve ön bahçe mesafeleri dahil iki bina cephesi arasindaki mesafenin yarisindan fazla olmamak kaydi ile 3 kat`a (9.50) m. kadar yükseklik verilir.

4) Çekme ve çati kati yapilamaz.

5) Meyilden dolayi birden fazla iskân kati kazanilamaz.

6) Zemin dösemesi üst seviyesi tabii zemine (0.50) m. den fazla gömülü olan hacimler iskân edilemez.

7) (Ek:02.09.1999 - 23804 s.R.G) Çati aralarina bagimsiz bölüm yapilamaz. Bu kisimlarda ancak son kattaki bagimsiz bölümlerle irtibatli piyesler yapilabilir.

Binalara Kot Verilmesi

Madde 21 - Binalara parselin yüz aldigi yolun:

1) Bordür tasi konulmus ise binanin ön cephe hatti ortasi hizasindaki bordür tasi üst seviyesinden,

2) Yol kaplamasi yapilmamis, bordür tasi konulmamis ise, bina ön cephe ortasi hizasindaki yol kaplamasinin en yüksek seviyesinden,

3) Yol kaplamasi yapilmamis, bordür tasi da konulmamis ise, yolun halihazir baslangiç ve bitis noktalari arasinda geçirilecek bir kirmizi hatta göre bina ön cephe ortasi hizasindan kot verilir.

4) Yol seviyesinden dolayi kat adedi arttirilip eksiltilemez. Bunu saglamak amaci ile yoldaki kat düzenini korumak için bina cephesi boyunca binada kademeler yapmaga ve her kademenin ön cephe ortasi hizasindan kot vermeye Belediye yetkilidir. Köse basi parsellerde de ayni esasa uyulur.

5) Hiç uygulama görmemis yerler ise ön bahçe mesafeleri (10.00) m. veya daha çok olan yerlerde binalara kot, binanin oturacagi tabii zemin ortalamasindan verilir.

6) Zemin kat döseme üst seviyesi binanin kot aldigi nokta seviyesinden asagi düsürülemez ve + (1.00) m. den daha yüksekte yapilamaz.

Bazi Yapilarda Aranacak Sartlar

Madde 22 - 1) Kerpiç binalar 1 bordum ve 1 zemin kattan yani (3.50) m. den, himis, ahsap, yarim ahsap ve yarim kagir binalar 1 bodrum ve 2 normal kattan yani (6.50) m. den fazla yükseklikte olamaz.

2) Ahsap binalar bitisik olarak yapilamaz.

3) Himis ve yarim kagir binalar, komsu hudutlarina temelden itibaren çatinin her yerinde (0.50) m. yükselen yangina dayanikli duvar yapilmasi sarti ile bitisik olarak insa edilebilirler.

4) Toplumun yararlanmasina ayrilan binalar çelik ve kagir olarak yapilir. Ancak, mimari karakteri veya kullanma sart ve sekilleri itibari ile özellik arzeden yapilar bu hükme tabi degildir.

5) Her türlü binanin temel ve bordum duvarinin kagir olmasi mecburidir.

Çikmalar

Madde 23 - Binalarda tesbit edilen azami bina alani disinda asagidaki sartlarla kapali veya açik çikma yapilabilir:

1) Açik çikmalar binanin her cephesinde, kapali çikmalar binanin yalnizca ön ve arka cephelerinde yapilabilir.

2) Çikmalar parsel sinirini tasamaz.

3) Arka ve yan komsu mesafesi içinde kapali çikma yapilamaz.

4) Ön bahçelerde yapilacak çikmalar parselin yol sinirina (3.50) m. den fazla yaklasmak

5) Ön ve arka cephelerde yapilacak kapali çikma genisligi (1.50) m. den, yan komsu mesafelerinde yapilacak açik çikma genisligi (1.00) m. den fazla olamaz.

6) Açik çikma uzunlugu bina cephesinin 2/3 ünden fazla olamaz.

7) Bitisik nizamda, bitisik oldugu komsu sinirina (2.00) m. den fazla yaklasamaz.

8) Çikmanin (krisler dahil) en alt noktasinin, zemine olan yüksekligi (2.40) m. den az olamaz.

9) (0.20) m. yi geçmeyen motifler, denizlikler, bina saçaklari ve zeminden yüksekligi (2.40) m. den az olmayan giris saçaklari, yatay olarak (0.60) m. yi geçmeyen günes kesiciler çikma sayilmaz.

Isikliklar ve Hava Bacalari

Madde 24 - Her müstakil ev veya dairede, en az 1 oturma odasi ile yatak odalarinin dogrudan dogruya hariçten isik ve hava almasi sarttir. Diger odalarla mutfaklar isikliktan, yikanma yerleri ve helalar hava bacalarindan faydalanabilirler.

Isiklik ve hava bacalari ihtiyaç olan kattan itibaren baslayabilir. Bu ölçüler temiz ölçüler olup, isiklik içinde balkon ve baca gibi isiklik alanini küçültücü imalat yapilamaz.

Konutlarda bulunmasi gereken piyesler ve koridorlar

Madde 25- (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s.R.G) Her müstakil konutta en az;

1 oturma odasi,

1 yatak odasi veya nisi,

1 mutfak veya yemek pisirme yeri,

1 banyo veya yikanma yeri,

1 hela,

bulunur.

3 veya daha az odali konutlarda yikanma yeri ile hela ayni yerde olabilir.

Hol ve koridor genislikleri (1.10) m.den az olamaz.

Yukarida belirtilen bu piyesler ile koridor ölçüleri özürlülerin de kullanimini saglayacak standartlara uygun olmalidir.

Iç Yükseklikler

Madde 26 - 1) Genel olarak binalarda, içerisinde insan oturan, yatan, çalisan bölümlerin bitmis tavan yüksekligi (döseme kaplamasi üstünden tavan sivasi ve varsa dekorasyon kaplamasi altina kadar) (2.40 m. den az olamaz. Diger servis bölümleri ve iskân edilmeyen katlarin yüksekligi (2.20) m. olabilir.

2) Dügün ve oyun salonlari, kahvehane ve benzeri gibi insanlarin toplu olarak uzun süre içinde kaldigi bölümlerin yükseklikleri (döseme kaplamasi üstünden tavam sivasi ve varsa dekorasyon kaplamasi altina kadar) ise (3.50) m. den az olamaz.

Pencereler

Madde 27- (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s. R.G) Pencere bosluklarinin belirlenmesinde 16/1/1985 tarihli ve 18637 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan "Bazi Belediyelerin Imar Yönetmeliklerinde Degisiklik Yapilmasi ve Bu Yönetmeliklere Yeni Maddeler Eklenmesi Hakkinda Yönetmelik" hükümlerine uyulur.

Kapilar

Madde 28- (Degisik - R.G.: 2.9.1999 - 23804 / m.16) Bütün yapilarda;

Kapi yükseklikleri: (2.10) m.den,

Kapi genislikleri: Bina giris kapilarinda ve yangin merdivenlerine açilan kapilarda (1.50) m.den, kapilarin çift kanatli olmasi halinde bir kanadi (1.00) m.den,

Daire giris kapilarinda (1.00) m.den, diger mahallerin kapilarinda (0.90) m.den, az olamaz.

Döner kapilar, belirtilen ölçülerde yapilacak normal kapilarin yaninda ilave olarak bulunabilir.

Kapilarda esik yapilamaz.

Binalarin komsu parsel siniri üzerindeki ortak duvarlarinda pencere ve kapi açilamaz.

Bu Yönetmeligin 26/2 maddesinde sayilan binalarda, giris-çikis kapilarinin disinda genisligi (1.00) m.den az olmamak üzere ayrica acil çikis kapisi yapilir.

Merdivenler

Madde 29- (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s. R.G) Merdiven kolu ve sahanlik genislikleri ile merdiven basamaklarinin ölçüleri ve bunlarin yapimina iliskin kosullar asagida belirlenmistir.

a) Merdiven kolu ve sahanlik genislikleri:

Ortak merdivenler ve sahanliklar konut yapilarinda (1.20) m.den, diger yapilarda (1.50) m.den az olamaz. Çatiya ve bodrum katlarina ulasan ortak merdivenler ile servis merdivenlerinde de bu ölçülere uyulur. Bu merdivenler ahsap olamaz.

Merdiven evlerinin bina cephesinden, çatidan veya isikliktan dogrudan isik almasi ve merdivenlerin çatiya ve bodrumlara ulastirilmasi zorunludur.

Merdiven basamaklari ve sahanlik ölçülerine dair Türk Standartlari Enstitüsü standartlarinin yukaridaki ölçü ve miktarlardan küçük olmasi halinde bu madde hükümleri geçerlidir.

Merdivenlerin her iki tarafinda da özürlülerle ilgili Türk Standartlari Enstitüsü standartlarina uygun korkuluk ve küpeste yapilmasi zorunludur.

b) Merdiven basamaklarinin ölçüleri:

Asansörü olmayan binalarda basamak yüksekligi (0.16) m.den, asansörlü binalarda ise (0.18) m.den fazla olamaz.

Basamak genisligi 2a+b = 60 ila 64 formülüne göre hesaplanir.

Ancak bu genislik (0.28) m.den az olamaz.

Formüldeki a = yükseklik, b = genisliktir.

Balansmanli merdivenlerde basamak genisligi en dar kenarda (0.15) m.den, basamak ortasinda (0.28) m.den az olamaz.

Binalarda son kattaki bagimsiz bölümlerle irtibatli çati arasi piyeslerine çikan merdivenlerde yukaridaki sartlar aranmaz.

Evvelce yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapilmis yapilara bu Yönetmelik hükümlerine göre kat ilavesi halinde mevcut merdiven ölçüleri ilave katlar için de aynen uygulanir.

c) Yangin merdivenleri:

Birden fazla kati olan tüm umumi binalarda yangin merdiveni yapilmasi zorunludur.

Yangin merdiveni kitle içinde veya disinda komsu parsel sinirina (1.50) m.den daha fazla yaklasmamak kaydiyla açik veya kapali, yüksek binalarda tamamen kapali olarak düzenlenir. Kargir veya betonarme olarak ilgili standardina uygun yangina dayanikli ve kaygan olmayan malzemeden insa edilen yangin merdivenleri kitle içinde tertiplendiginde isiya ve dumana karsi yalitilmis, kapali bir hacimde düzenlenir.

Yangin merdivenleri çati ve (+-0.00) kotunun altinda insa edilen bodrum katlara ulasacak sekilde tesis edilir.

Yangin merdiveninin genisligi umumi ve yüksek katli binalarda (1.20) m.den, diger binalarda (0.90) m.den az olamaz.

Basamak genisligi (0.25) m.den az, yüksekligi (0.18) m.den fazla olamaz.

Merdiven basamaklarinin her iki tarafinda yangina dayanikli malzemeden yapilmis korkuluk ve küpeste bulunur.

Bacalar

Madde 30- (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s.R.G) Kaloriferli binalarin konut olarak kullanilan bagimsiz bölümlerinin sicak su tesisati bulunmayan banyo ve mutfaklari ile oturma ve yatma hacimlerinin en az birinde, sobali binalarda ise hela, koridor hariç tüm piyeslerde duman bacasi yapilmasi zorunludur.

Kalorifer bacalari projesine göre yapilir.

Kaloriferli umumi binalarin her katinda en az (1) adet duman bacasi yapilmasi gereklidir.

Konut olarak kullanilan sobali binalarin ticari kullanisli bagimsiz bölümlerinde birer adet duman bacasi yapilmasi zorunludur.

Bacalarin Türk Standartlari Enstitüsü standartlarina uygun olarak yapilmasi zorunludur.

Sönt baca yapilamaz.

Sofben, kombi cihazi ve benzeri isitma araçlari, hayati tehlike arz edecek sekilde yerlestirilemez ve havalandirmadan uzak olan piyeslerle, banyo ve helalarda yer alamaz.

Kapali Çarsilar ve Pasajlar

Madde 31 - 1) Bina alani içinde yapilan geçitli kapali çarsilarin ve pasajlarin temiz iç yüksekligi (3.50) m. den geçit genislikleri ise (30.00) m. ye kadar uzunluktaki kapali geçitlerde (3.00) m., daha uzunluklarinda (4.00) m. den az olamaz.

2) Kapali çarsilarin ve pasajlarin en az 2 girisi olmasi sarttir. Ayni binada baska maksatlarla kullanilan bölümler veya katlar varsa buralarin kullanilmasina ait giris, asansör, geçit ve benzeri tesisler, çarsinin kullanilmasiyle ilgili olan bu gibi tesislerden tamamen ayri tertiplenir.

3) (Ek: 2.9.1999 - 23804 s. R.G) Kapali çarsi ve pasajlarin birden fazla katli olmalari halinde her bir kat arasinda 29. maddedeki sartlara uygun merdiven olmasi ve özürlülerin kullanimina uygun düzenlemelerin yapilmasi zorunludur. Pasaj giris ve çikislarinin merdivenle saglanmasi gerektigi hallerde pasaj giris-çikis kapilarindan en az biri özürlülerin giris-çikisina ve pasaj içine ulasimina uygun olarak düzenlenir.

Sihhi Tesisler

Madde 32 - Umumi binalarla otel, ishani ve benzerlerinde ihtiyaca göre en az (10) tonluk su deposu bulunacaktir. Bu gibi binalarda en çok 25 kisi için, sinema ve tiyatrolarda en çok 50 kisi için 1 kadin ve 1 erkek helasi ile lüzumu kadar pisuvar ve lavabo yapilmasi gereklidir.

(Ek: 2.9.1999 - 23804 s. R.G) Tüm umumi binalarda özürlüler için en az 1 kadin, 1 erkek olmak üzere standardina uygun hela, pisuvar ve lavabo yapilmasi zorunludur.

Bodrumlar

Madde 33 - 1) Meyilli veya yol kenarinda set teskil eden parsellerde bu Yönetmeligin pencere, isiklik ve diger hükümlerine uygun olmak ve en az 2 oda ve 1 mutfagi, taban döseme üst seviyesi tabii zemine (0.50) m. den çok gömülü olmamak sarti ile binanin kot aldigi seviyenin altinda iskâna tahsis edilen bodrum kati yapilabilir.

2) Binalarin odunluk, kömürlük, kalorifer dairesi gibi müstemilat kisimlari bodrum katlarda tertiplenir. Ancak zeminde su çikmasi veya sert kaya olmasi halinde Belediyeden alinacak izin ile bu türlü müstemilat; arka bahçelerde, yoldan görünmemek ve çatinin en yüksek noktasi tabii zeminden itibaren (2.50) m. den yüksek olmamak, esas binaya (3.00) m. den fazla yaklasmamak sarti ile yapilabilir.

Bahçe Duvarlari

Madde 34 - 1) Bahçe duvarlarinin yüksekligi, binalarin yol tarafindan ve yoldan bina cephe hattina kadar (1.00) m. yi, gerisinde ise (1.50) m. yi geçemez. Bu duvarlar üzerine yüksekligi (1.00) m. yi asmayan ve görüsü kapatmayan parmaklik yapilabilir.

2) Fazla meyilli yerlerde uygulanacak sekli takdire belediye yetkilidir.

3) Okul, hastane, cezaevi, ibadet yerleri, elçilik binalari, açik hava sinemasi ve benzerleri gibi özellik arzeden bina ve tesislerin bahçe duvarlari ile sanayi bölgelerinde yapilacak bahçe ve çevre duvarlari 1. fikra hükmüne tabi degildir.

Santiye Binalari

Madde 35 - Lüzum ve ihtiyaca göre insaatin devami süresinde kullanilip yikilmak üzere yapilacak santiye binalari bu Yönetmelikte belirlenen sart ve ölçülere tabi degildir. Ancak, santiye binalari yikilmadikça yapiya kullanma izni verilemez.

Yapi Ruhsat Isleri

Madde 36 - Yeni insaat, ilave ve esasli tadil islerinde; yapi ruhsatiyesi almak için yapi sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile yapilan müracaatlarda, dilekçeye eklenmesi gereken tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), plan, proje ve resimleri asagida gösterilmistir.

1) Tapu kayit örnegi;

Ruhsat verme asamasinda tapu kayit örnegi yerine geçen belgeler:

a - Tapu senedi,

b - Özel kanunlara göre tahsisi yapilip henüz tapu siciline kaydedilmemis, ilgili kamu kuruluslarinca verilmis tahsis belgesi (14/6/1934 tarih 2510, 11/6/1945 tarih 4753, 22/3/1950 tarih 5618, 15/5/1959 tarih 7269, 20/7/1966 tarih 775, 2/7/1968 tarih 1051 sayili Kanunlara göre, müstenit, yetkili diger makamlar tarafindan verilmis belge,

c- Mülkiyete ait kesinlesmis mahkeme karari ve bu mahkeme kararina d - Kesinlesmis kamulastirma kararlari,

2) Mimari proje; a - 1/500 ölçekli umumi vaziyet plani,

Binanin büyüklügüne göre A - 1 normuna sigmayan projelerde;

b - 1/50 veya 1/100 ölçekli temel, bodrum ve kat planlari,

c - 1/50 veya 1/100 ölçekli en az 2 tam kesit, d - 1/50 veya 1/100 ölçekli cephe resimleri,

(Projenin 1/100 ölçeginde hazirlanmasi halinde tatbikat projesi niteliginde olacaktir.)

3) Statik proje;

a - Çelik kaskas binalarda çelik yapi hesabi, betonarme binalarda betonarme hesap ve 1/20, 1/50, 1/100 ölçekli resimleri,

b - Asma çatili binalarin çati hesabi ve projesi,

c- (Degisik : 2.9.1999 - 23804 s. R.G) Tesisat, elektrik, plan, proje, resim ve hesaplari

Kamuya Ait Yapi ve Tesisler

Madde 37 - Kamu kurum ve kuruluslarinca yapilacak ve yaptirilacak yapilara, imar planlarinda o maksada tahsis edilmis olmak, plan ve mevzuata aykiri olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mes`uliyetinin bu kamu kurum ve kuruluslarinca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydi ile avan projeye göre ruhsat verilir.

Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahli Kuvvetlerinin harekat ve savunmasi bakimindan gizlilik arzeden yapilara; ilgili idareden alinan imar durumuna, kat nizami, cephe hatti, insaat derinligi ve toplam insaat metrekaresine uyularak projelerinin kurumlarinca tasdik edildigi, statik ve tesisat sorumlulugunun kurumlarina ait oldugunun ilgili idareye yazi ile bildirildigi takdirde 36 nci maddede sayilan belgeler aranmaksizin yapi ruhsati verilir.

Ancak, kamu kuruluslarinca yapilan veya yaptirilacak olan enerji, sulama, tabii kaynaklar, ulastirma ve benzeri hizmetler ile ilgili tesisler ve bunlarin müstemilati için ruhsat alinmasina gerek olmayip, yatirimci kamu kurulusunca yazili olarak ilgili idareye, insaata baslandiginin bildirilmesi yeterlidir.

Proje Degisiklikleri

Madde 38- (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s. R.G) Yapi ruhsati alinmis olan yeni insaat, ilave ve esasli tadillerde, sonradan degisiklik yapilmasi istendiginde mimari projenin yeniden tanzim edilmesi gereklidir.

Bu degisiklik yapinin statik ve tesisat esaslarinda da degisiklik yapilmasini gerektirdigi takdirde istenen belgelerde de gerekli degisiklik yapilir.

Projenin üzerinde ayrica tadilat projesi gerektirmeyen basit düzeltmeler, proje müellifinin bilgisi dahilinde bütün nüshalarda yapilarak, belediyece mühürlenip imzalanir.

Ilave ve tadilat projeleri 5 takim olarak düzenlenerek 36 nci maddedeki esaslara uygun olarak onaylanir.

Sanayi Yapilari

Madde 39- (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s. R.G) Her türlü sanayi yapisinin insaat, ilave insaat ve esasli tadilleri varsa çevre düzeni planina uygun olarak hazirlanan uygulama imar planina yoksa arazinin konumu, jeolojik yapisi, ekolojik degerleri ve benzeri kriterler göz önüne alinarak hazirlanan mevzii imar planina göre yapilir.

Esasli Tamirler

Madde 40 - Binanin plani ve görünüsüne, statik bünyesine tesir etmeyen esasli tamirler ruhsata tabi olup; bunlar için plan, proje resim ve hesap istenmez.

Adi Tamir

Madde 41 - Derz, iç ve dis siva, badana, boya, oluk, dere, dograma, döseme ve tavan kaplamalari, elektrik, sihhi tesisat, korkuluk, paratoner, pergole ve benzerinin tamirleri ile bölme duvari, bahçe duvari, baca ve saçak ve benzeri elemanlarin tamiri ve yoldan görünmeyen küçük ve basit kümes yapilmasi ruhsata tabi degildir.

Iskele Kurulmasi

Madde 42 - Cadde ve kaldirim üzerine iskele kurulmasinin gerektiren hallerde ilgili idareye iskele kurulmasi için yazi ile müracaat edilmesi zorunludur ve yeterlidir.

BESINCI BÖLÜM

Belediye Mücavir Alan Sinirlari Disinda Plani

Bulunmayan Köy ve Mezralarin Yerlesik

Alanlarinda Uygulanacak Esaslar

Köy ve mezralarin yerlesik alani ve civarinin tespiti

Madde 43- (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s. R.G) Köy ve mezralarin yerlesik alani ve civarinin tespiti, valiliklerce birisi harita mühendisi olmak üzere en az üç kisilik bir komisyon tarafindan 1:1000, 1:2000 veya 1:5000 ölçekli halihazir haritalar veya kadastro paftalari üzerine yapilir, il idare kurulunca onaylanir.

Ayni köyün mülki sinirlari içinde kalmakla birlikte köy yerlesik alani ile civarinin disinda kalan mezralarda mevcut köy ortak yapilari yok ise yerlesik alan ve civari tespiti yapilamaz.

Köy ortak yapilarinin bulundugu mezralarda ise, yerlesik alan ve civari tespiti, köy yerlesik alan ve civarinin tespiti ile ilgili usullere uyulmak kosuluyla yapilir.

Köy ve mezralar ile civarinin yerlesik alan tespiti bir defaya mahsus olmak üzere yapilir, bu sinirlar genisletilemez ve genisletilmesine dönük olarak birlestirilemez.

Madde 44- (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s. R.G) Ifraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasinda bulunan ve kamu eline geçmis bir yola cephesinin bulunmasi sarttir. Parselden terk suretiyle yol olusturulamaz. Çikmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. Ifraz suretiyle çikmaz sokak olusturulamaz.

Madde 45- (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s. R.G) Köy ve mezralarin yerlesik alanlarinda ve civarinda yapilacak ifraz islemlerinde parsel genislikleri (15.00) m.den, parsel derinlikleri de (20.00) m.den az olamaz. Ifraz suretiyle en fazla bes adet parsel elde edilir, ifraz suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapilamaz.

Bina Cephe ve Istikametleri

Madde 46 - Bina cephe ve istikametlerinin, köy ve mezralarin mevcut tesekkülü esas alinarak tayin ve tesbitine Köy Ihtiyar Heyeti yetkilidir.

Komsu Mesafeleri

Madde 47 - Komsu mesafeleri, civarin yapi düzeni ve karakterine, yapilacak binalarin münferit konut veya tarimsal isletme birimi (ahir, samanlik, arabalik v.b.) olusuna göre Köy Ihtiyar Heyeti yetkilidir.

Binalara kot verilmesi

Madde 48 - Binalara parselin yüz aldigi yolun;

1) Bordür tasi konulmus ise, binanin ön cephe hatti ortasi hizasindaki bordür tasi üst seviyesinden,

2) Yol kaplamasi yapilmis, bordür tasi konulmamis ise, bina ön cephe hatti ortasi hizasindaki yol kaplamasinin en üst seviyesinden,

3) Yol kaplamasi yapilmamis, bordür tasi konulmamis ise, yolun halihazir baslangiç ve bitis noktalari arasinda geçirilecek bir kirmizi hatta göre bina ön cephe ortasi hizasindan, kot verilir.

Yapi Sartlari

Madde 49 - Parsel büyüklükleri hakkindaki hükümlere uymayan parsellerde, uygun hale getirilmedikçe yeni yapi ve ilave yapi yapilmasina izin verilmez.

Madde 50- (Degisik: 2.9.1999 - 23804 s. R.G) Ifraz edilmedikçe bir parsel üzerine köy nüfusuna kayitli ve köyde sürekli oturanlarca yapilacak konut, tarimsal ve hayvancilik amaçli yapilar ve bunlarin lüzumlu müstemilat binalari disinda birden fazla yapi yapilamaz. Ancak, bir yapida birden fazla bagimsiz bölüm yapilabilir.

 -- DEVAMI ( 2. SAYFA ) --


 

 

Editör Bilgileri

Moderatör


Editöre Ulaşın

En Son Güncellenenler

freebsd
apiterapi
azdavay_bakirci
aramamotorlari
uyku
kazimkoyuncu
peyzaj

Uzerine.com Copyright © 2005 Uzerine.com
uzerine.com Ana Sayfa | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Girişi